เชือกมัดฟาง

เชือกมัดฟางสีส้ม เชือกอัดฟางก้อนตัวใหม่ในฤดูเก็บเกี่ยว

ในฤดูเก็บเกี่ยวที่จะถึงนี้ ทางโรงงานของเราก็ได้เตรียมความพร้อมในหลายๆ เรื่อง

อ่านต่อเชือกมัดฟางสีส้ม เชือกอัดฟางก้อนตัวใหม่ในฤดูเก็บเกี่ยว